Laita hyvä kiertämään

Ryhmäflow seuraa siitä, kun ryhmä toimii yhteistyössä niin, että jokainen yksilö osallistuu yhdessä tuotetun tuloksen rakentamiseen. Tällöin yhden ihmisen toiminnan tulos on osa toisen ihmisen toimintaprosessia, ja yhteistyöstä muodostuu eräänlainen prosessien verkosto.

Ryhmäflow’hun on mahdollista päästä monin eri tavoin. Kokoamalla oman tiimin, jonka kanssa hiot toimintaprosessit huippuunsa pääset helposti ryhmäflow-tilaan. Samaten etsimällä elämääsi kutsumuksellisia ja innostuneita yhteistyökumppaneita ja työtovereita on helppo synnyttää yhteinen flow.

Helpoin ja yksinkertaisin tapa piristää sekä omaa että lähimmäistesi elämää on kuitenkin laittaa hyvä kiertämään.

Positiivisen psykologian suurnimi Martin Seligmanin järjestämässä kokeessa yksi opiskelijaryhmä sai tehtäväkseen pitää mahdollisimman hauskaa päivän aikana. Heitä kehotettiin käymään huvipuistossa, syömään jäätelöä ja sen sellaista. Toinen ryhmä puolestaan sai tehtäväkseen olla avuksi lähimmäiselle. Heitä pyydettiin siis soittamaan yksin asuvalle isoäidille, auttamaan sokea tien yli ja niin edelleen. Kun Seligman sitten mittasi ryhmien onnellisuutta, tulokset olivat hämmästyttävät: jälkimmäinen ryhmä koki voivansa monin verroin ensimmäistä ryhmää paremmin.

Jos haluat tuottaa sekä itsellesi että läheisellesi helposti hyvän mielen, toimi näin. Mieti kolme sinulle tärkeää ihmistä. Kirjoita sitten ylös kaksi sellaista asiaa kutakin ihmistä kohti, joilla voit piristää heidän päiväänsä seuraavan kuukauden aikana. Piristys voi olla käsin kirjoitettu kirje, kirjalahja tai jopa pelkästään iloinen puhelinsoitto. Pidä vielä huoli siitä, että toteutat suunnittelemasi piristykset. Näin synnytät helposti hyvän mielen vaikka sadepäivänkin tuoksinassa.

Keksimiesi piristysten ei edes tarvitse olla suuren suuria. Aivan pienetkin huomionosoitukset voivat olla toiselle mitä tärkeimpiä, kuten seuraavasta Nalle Puh -katkelmasta käy ilmi:

Nasu: ”Puh?”
Nalle Puh: ”Mitä, Nasu?”
Nasu: ”Ei mitään. Tarkistin vain, että olet siinä.”