Vaikuttava viestintä, osa 1/3: Miten sanomasi jää kuulijan mieleen?

Internetin palstoilla ja innostuslavoilla viipottaa Albert Einsteinin nimiin laitettu sitaatti: ”jos et osaa selittää asiaa niin, että isoäitisi ymmärtää sen, et tajua sitä itsekään”.* Kun yritämme vaikkapa vaikuttaa, opettaa tai innostaa, usein keskitymme kuivaan asiatietoon: faktoihin ja niiden keksinäisiin suhteisiin. Korporaatiot ja virastot tursuavat Powerpoint-sulkeisia, joissa dialle on tungettu 10 listapalleroa (eng. bullet point), jolloin aivoille ei käytännössä jää yhtään kaistaa prosessoida, mitä esitelmöitsijä sanoo, kun yrität samaan aikaan tavata listapalleroa numero 7. 

Yliopistosalit ovat puolestaan täynnään professoreita, jotka tuntevat alansa läpikotaisin ja paasaavat luennot vuodesta toiseen samassa sanajärjestyksessä robotin eleganssilla – ja opiskelijoita, joiden silmäluomet tuntuvat yhä raskaammilta ja raskaammilta, kunnes lopulta ottelu päättyy El Professor 0 – Nukkumatti 1.

Jos sanomasi hulahtaa toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, miksi sanoa sitä ylipäätään? 

Tässä onkin vaikuttavan viestinnän ensimmäinen avaintaito: hiljaisuus. Sekä turhan sanotun pois jättäminen, taukojen pitäminen että erityisesti keskustelukumppanin kuuntelu edellyttävät yhtä vaikuttavan viestinnän keskeisintä ydintaitoa: suun supussa pitämistä.

Vaikuttavuuden yksi vahvimpia työkaluja on myös tunneviestintä. Vaikka faktasi olisivat kuinka vastaansanomattomia, jos ne eivät kosketa kuulijaa, ei hän niitä pian enää muista. Jos sen sijaan kehystät faktat kiinnostavalla ja innostavalla tarinalla tai sirottelet joukkoon omakohtaisia kokemuksia, napakoita sananparsia tai sitaatteja, niin jo alkaa sanottu kiinnostaa.

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että silloin kun sanottu saa aikaan kuulijassa tunnereaktion, asian muistaminen on monin verroin helpompaa. Tunnereaktio voi olla yllätys, ilo, innostus, ihmetys, ärtymys tai jopa tuohtumus. Kenties kaikkein voimakkaimmat muistijäjet syntyvät pelon ja inhon kautta – tai jos sanottu saa sinut nauramaan. Huumori onkin ehkä yksi voimallisimpia tapoja opettaa uutta.

Tarinat ja anekdootit auttavat myös juurruttamaan monimutkaisen sanoman jo olemassa olevaan ymmärrykseen. Tarinasta tulee ikään kuin kartta esitettyjen faktojen äärelle ja myöhemmin on helppo muistella vaikkapa luennoitsijan kertomaa koskettavaa henkilökohtaista kokemusta tai keskustelutoverin Aisopos-tapailua ja samalla myös esitetyt faktat palaavat ajattelun assosiaatiotoiminnon kautta mieleen.

Yksi keino vaikuttavaan viestintään on ylitse muiden: viestijän oma omistautuneisuus ja innostuneisuus asiaan.

Jos luennoitsija tai esitelmöitsijä kahlaa dia dialta mumisten asiaa, joka ei voisi kissaakaan kiinnostaa, tuskin se kiinnostaa kuulijaakaan. Jos sen sijaan esitelmöitsijän silmät loistavat ja kädet viipottavat vouhotuksen seassa, on myös kuulijan helppo tempautua mukaan. Jos et usko, katso vaikkapa Hans Roslingin tilastotiedettä käsittelevä Ted Talk.

Niin, tilastotiedettä. 

Mikä tahansa aihe voi olla ihan tuhottoman mukaansatempaiseva, jos puhuja osaa asiansa ja on siitä aidosti innostunut. 

Jopa tilastotiede.

* Einstein ei tiettävästi ole näin sanonut. Tästä lisää juttusarjan toisessa osassa.

Juttusarjan osat 2 ja 3 julkaistaan ensi viikolla.

Ethos, pathos ja logos – mestaripuheen kolme muskettisoturia

Jokaisen ammatikseen puhuvan kannattaa tutustua Aristoteleen Retoriikkaan. Klassisessa puhetaidon oppaassaan Stageiran vanha kettu ohjeistaa, että mestarillisen puheen keskiössä on kolme tekijää: ethos, eli olemus; pathos, eli tunne; ja logos, eli järki.

Muskettisoturit Athos, Porthos ja Aramis pääsivät vauhtiin vasta kun joukkoon liittyi tuittupäinen d’Artagnan. Samaten aristoteelinen kolmikko kulminoituu neljänteen keskuskäsitteeseen. Kun ethos, pathos ja logos ovat sopusoinnussa, syntyy kairos, mestarillinen ajoitus, jossa puhuja kietoo yleisön sormensa ympärille.

Ethos – olemus

Ethos tarkoittaa puhujan olemusta – siis kaikkea, mikä vaikuttaa siihen, miten yleisö ottaa puhujansa vastaan. Ethoksen kulmakiviä ovat puhujan maine, puhetapa sekä puhujan tapa elehtiä ja pukeutua.

Oikeutta eläimille -yhdistyksen kokouksessa pönttöön nouseva kravattikaula ei synnytä voimakasta yhteyttä yleisöönsä, koska pukeutumistyyli on vieras beduiinihuiviselle kuulijakunnalle. Samaten revityissä farkuissa ja Sex Pistols t-paidassa väitöstilaisuuteensa saapuva toisinajattelija saanee tuskin vastaväittäjän tai kustoksen sympatioita.

Ethokseen vaikuttavat myös yleisön ennakko-oletukset puhujasta – siis puhujan maine. Jos Matti Nykänen ja Esko Valtaoja pitävät sanalleen saman puheen avaruustähtitieteestä, uskallan veikata, että viesti menee jälkimmäisessä tapauksessa paremmin perille.

Pathos – tunne

Pathos, tunne, on tärkeä osa mestaripuhetta. Naurattamalla ja itkettämällä yleisöään puhuja pääsee vaikuttamaan kuulijoihinsa tavoilla, joihin loogiset argumentit eivät ikinä yllä. Logiikka saattaa kääntää kuulijan pään – mutta tunteisiin vetoamalla puhuja voi muuttaa kuulijan elämän lopullisesti.

Pathos-arsenaaliin kuuluvat tarinat, anekdootit, viittaukset tunnettuihin henkilöihin ja tapahtumiin, vitsit ja muut sellaiset kielenkäytön muodot, jotka aiheuttavat voimakkaita tunne-elämyksiä. Vetoamalla tunteisiin avaat väylän kuulijoittesi sydämiin, jolloin myös järkipuhe menee helpommalla perille.

Logos – järki

Logos tarkoittaa puheen järkisisältöä. Pystymällä muodostamaan loogisesti eheän väitteen ja perustelemaan sen taitavasti puhut järkeä ainakin niille, jotka ovat järkipuhetta valmiit kuuntelemaan.

Logoksen ytimen muodostaa logiikka ja argumentaatiotaito. Logiikan eli päättelytaidon tuntemus mahdollistaa sen, että osaat muodostaa monimutkaisiakin väittämiä ilman sortumista ristiriitaan. Logiikan avulla voit myös johtaa mutkikkaita johtopäätöksiä tunnetuista ennakko-oletuksista. Argumentaatiotaito tarjoaa puolestaan arsenaalin, jonka avulla pystyt perustelemaan kantasi sujuvasti ja taidokkaasti. Näin vakuutat kuulijasi sanomastasi.

Kairos – ajoitus

Puhumisen keskiössä on kairos. Kreikkalaisilla oli kaksi sanaa ajalle: tutumpi kronos tarkoitti ajan juoksua. Kairos tarkoittaa sen sijaan ajoitusta. Olet tavoittanut kairoksen heti, kun puhe alkaa luistaa itsestään – kun tunnet muodostaneesi yhteyden yleisöösi. Kairoksen nykyaikaisena vastineena voisikin kenties pitää flow-kokemusta.

Kaikki puhe tähtää viime kädessä siihen, että saavutat haluamasi vaikutuksen yleisössäsi, oli tarkoituksenasi sitten naurattaa, itkettää, tiedottaa tai vaikkapa liikuttaa sotajoukkoja. Ethos, pathos ja logos ovat tekijöitä, joiden avulla tämä vaikutus synnytetään. Mestaripuheessa tärkeintä on kuitenkin kairos: se, että osaat sanoa oikean sanan oikeaan aikaan.

KISS

Marraskuun yhdeksästoista päivä vuonna 1863, suosittu mestaripuhuja Edward Everett piti kaksi tuntia pitkän puheen, jota kukaan ei muista. Hetkeä myöhemmin Abraham Lincoln nousi ylös ja lausui 269 sanaa, jotka tunnetaan Gettysburgin puheena. Sitä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista puheista.

Keep it simple.